Privacyverklaring Groenebeek
Installatietechniek BV

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy

Groenebeek Installatietechniek BV gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder lichten wij onze privacyverklaring aan u toe.

Inleiding
Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Groenbeek respecteert de privacy van u en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt alsook op de persoonsgegevens die wij hebben verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van onze website www.groenebeek.nl. Hieronder wordt ons beleid aan u uitgelegd.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens

Groenebeek verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de betreffende persoon ter beschikking is gesteld. Groenebeek verzamelt persoonsgegevens bij het verwerken van een informatie- of contactaanvraag (zoals via de website, via e-mail, via een brief, tijdens een telefoongesprek, tijdens een locatiebezoek, etc.). Ook worden er persoonsgegevens verzameld bij de verwerking van sollicitaties of stage-verzoeken. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, functie. Deze informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt door een bezoeker van onze website, door een aanvrager, door een klant, door een sollicitant, door een kandidaat stagiare, enzovoorts.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:

  • Om een offerte of aanbieding te kunnen uitbrengen;
  • Om goederen en diensten
  • bij u te kunnen leveren;
  • Om te bellen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • Om u te informeren over wijziging van onze diensten en producten;
  • Om een nieuwsbrief en/of aanbieding te kunnen versturen;
  • Om sollicitaties of stage-verzoeken te kunnen verwerken;
  • Om een betaling te kunnen verwerken.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden alleen voor de bovenstaande doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Informatiebeveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Groenebeek treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst of het (laten) uitvoeren van werkzaamheden. Onze werknemers of onderaannemers zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Hyperlinks

Op onze website zijn een aantal links naar andere websites geplaatst. Groenebeek kan geen verantwoording dragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door die organisaties. Wij raden de bezoeker aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Uw rechten

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens afwijkt van de bovenvermelde doeleinden. U kunt bezwaar maken door een e-mail te zenden naar kantoor@groenebeek.nl. Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk specifiek gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijv. gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal van dienst te zijn, plaatst onze website ook zogeheten tracking cookies op uw computer. Hierdoor kan onze software u herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het (anonieme) profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen desgewenst ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Groenebeek. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of website(s) bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Aan het samenstellen van (de inhoud van) onze website is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden of verschrijvingen voordoen. Groenebeek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit of verband houdend met het gebruik en de inhoud van deze website. Wij sluiten derhalve elke vorm van aansprakelijkheid op dit vlak uit. Door het gebruik van onze website stemt u in met deze (exoneratie)voorwaarde.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.