Groenebeek is Erkend Installateur én BRL 6000-25 Gecertificeerd

Erkend installateur (InstallQ) Gecertificeerd CV installateur (Kiwa)

Groenebeek Installatietechniek vindt het belangrijk om aantoonbare kwaliteit te kunnen leveren. Hieronder ziet u een overzicht met onze diploma’s en erkenningen.

Erkend installateur (InstallQ) – aantoonbare kwaliteit
Groenebeek Installatietechniek is door InstallQ – de landelijke organisatie die erkenningen mag afgeven – gekwalificeerd als Erkend Installateur. Met deze officiële erkenning onderscheiden wij ons van andere installateurs. Wij zijn o.a. Erkend Installateur op het gebied van:

 • Gastechnisch Installateur (REG)
 • Gasverbrandingstoestellen (REGT)
 • Elektrotechnisch Installateur (REI)
 • Inspectiebedrijf Elektra (IBER)
 • Inspectiebedrijf Gas (IBER)
 • Watertechnisch installateur

Erkenning betekent o.a. dat de kwaliteit die wij leveren aantoonbaar is. Ook betekent dit dat wij beschikken over de juiste technische diploma’s en dat wij onze vakkennis op peil hebben en houden. Eveneens betekent dit dat wij binnen ons bedrijf aandacht hebben voor kwaliteit en veilig werken. Tevens is er sprake van externe controles binnen ons bedrijf. Daarnaast worden er periodiek technische keuringen verricht van werkzaamheden die door ons zijn opgeleverd. U kunt onze Erkenningen ook controleren in het Centraal Register Techniek (CRT): 

Verder is het van belang dat veel fabrikanten de eis hanteren dat hun product – bijvoorbeeld een CV ketel – door een Erkend Installateur moet zijn geïnstalleerd, omdat u anders geen aanspraak kunt maken op (verlengde) fabrieksgarantie. U kunt deze voorwaarden meestal vinden in de handleiding van het product.

Gecertificeerd door Kiwa (BRL 6000-25)
Ook is Groenebeek door Kiwa gecertificeerd voor, kort samengevat, het uitvoeren van werkzaamheden aan CV-ketels en andere gasverbrandingsinstallaties. Uit ons bedrijfscertificaat blijkt dat onafhankelijk is vastgesteld dat onze CV werkzaamheden voldoen aan de (gasketel)wet en de daarop gebaseerde richtlijn (BRL 6000-25). Vanaf 1 april 2023 is het wettelijk verboden om werkzaamheden aan CV-ketels uit te voeren, zonder een officieel bedrijfscertificaat. Door gecertificeerde bedrijven wordt er volgens vastgestelde procedures gewerkt en wordt er extra gelet op de veiligheid van CV-ketels en andere gasverbrandingstoestellen. Wij adviseren u daarom om een Gecertificeerd bedrijf in te schakelen (zoals Groenebeek).

Zegelrecht
Ook beschikken wij als Erkend Installateur over het zogeheten Zegelrecht voor gasmeters en groepenkasten. Dit betekent dat wij uw gasmeter of groepenkast kunnen vervangen en daarna mogen voorzien van een officiële zegel.

Inspectiebedrijf
Verder zijn wij door InstallQ erkend als Inspectiebedrijf voor elektra-installaties en voor gas-installaties (IBER). Dit betekent dat u Groenebeek als onafhankelijk inspectiebedrijf kunt inschakelen voor het inspecteren van een installatie. Daarbij wordt door onze Erkende Inspecteur vastgesteld en gerapporteerd over de mate waarin uw installatie voldoet aan de geldende (veiligheids)normen.

Let op, laat u goed informeren.
Als u werkzaamheden aan uw CV ketel of Elektrische installatie laat uitvoeren door een bedrijf of persoon die niet erkend is, dan loopt u een reëel risico dat uw (inboedel)verzekeraar niet uitkeert in geval van (brand)schade.

Erkenning komt uiteraard de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede. Profiteer nu van de kwaliteit van een erkend installateur en neem contact met ons op.

Overige erkenningen

Productspecifieke erkenningen
Groenebeek Installatietechniek is o.a. erkend op de volgende gebieden:

 • Honeywell Home – Getrainde Installateur
  Groenebeek Installatietechniek BV is door Honeywell Home erkend als getraind installateur. Hierdoor zijn wij uitstekend in staat om te adviseren over (slimme) thermostaten van Honeywell Home en deze vervolgens vakkundig te installeren. Ook kunnen wij in samenwerking met Honeywell een goede support leveren.

Heeft u nog vragen?
Wilt u ons iets vragen? Neem dan contact met ons op.

Productspecifieke erkenningen

Groenebeek Installatietechniek is o.a. erkend op de volgende gebieden:

 • Honeywell Home – Getrainde Installateur
  Groenebeek Installatietechniek BV is door Honeywell Home erkend als getraind installateur. Hierdoor zijn wij uitstekend in staat om te adviseren over (slimme) thermostaten van Honeywell Home en deze vervolgens vakkundig te installeren. Ook kunnen wij in samenwerking met Honeywell een goede support leveren.

Heeft u nog vragen?
Wilt u ons iets vragen? Neem dan contact met ons op.