Werkzaamheden doorgeven

Werkzaamheden doorgeven

Hieronder kunt u werkzaamheden aan ons doorgeven. Dit formulier is uitsluitend bestemd voor vaste samenwerkingspartners van Groenebeek Installatietechniek

Werkwijze opdrachtformulier

  • Werkopdrachten worden (in principe) behandeld op volgorde van binnenkomst. Is er sprake van spoed, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit duidelijk te vermelden in uw aanvraag (dit kunt u kiezen) .
  • Dit formulier is bedoeld als hulpmiddel voor het verstrekken van opdrachten. Wij adviseren u om telefonisch te informeren naar de status, enige tijd nadat de opdracht naar ons is verstuurd.
  • Groenebeek Installatietechniek BV zal zo spoedig mogelijk na indiening aan u laten weten of zij de opdracht (binnen het gewenste tijdsbestek) kan accepteren.
  • Mocht u een foutmelding krijgen bij het versturen van de aanvraag, dan kan dit te maken hebben met de bijlagen en/of de instellingen van uw apparaat. U kunt de aanvraag dan ook zonder bijlagen bij ons indienen en de betreffende bijlagen (op een later moment) toesturen via e-mail.
  • Op al onze opdrachten en/of overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt deze algemene voorwaarden raadplegen via de bovenstaande pagina.