Werkzaamheden doorgeven

Hieronder kunt u werkzaamheden aan ons doorgeven. Dit formulier is uitsluitend bestemd voor vaste samenwerkingspartners van Groenebeek Installatietechniek

Spoedopdracht (maak een keuze)
Ja, er is sprake van spoed.
Nee, er is geen sprake van spoed.

Werkwijze opdrachtformulier

  • Werkopdrachten worden (in principe) behandeld op volgorde van binnenkomst. Is er sprake van spoed, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit duidelijk te vermelden in uw aanvraag (dit kunt u kiezen) .
  • Dit formulier is bedoeld als hulpmiddel voor het verstrekken van opdrachten. Wij adviseren u om telefonisch te informeren naar de status, enige tijd nadat de opdracht naar ons is verstuurd.
  • Groenebeek Installatietechniek BV zal zo spoedig mogelijk na indiening aan u laten weten of zij de opdracht (binnen het gewenste tijdsbestek) kan accepteren.
  • Mocht u een foutmelding krijgen bij het versturen van de aanvraag, dan kan dit te maken hebben met de bijlagen en/of de instellingen van uw apparaat. U kunt de aanvraag dan ook zonder bijlagen bij ons indienen en de betreffende bijlagen (op een later moment) toesturen via e-mail.
  • Op al onze opdrachten en/of overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt deze algemene voorwaarden raadplegen via de bovenstaande pagina.

Like us on 

© Groenebeek installatietechniek BV