Cv-ketels in appartementen met gecombineerde rookgasafvoeren (CLV)

We krijgen de laatste tijd steeds vaker vragen over praktijksituaties waarin er meerdere Cv-ketels zijn aangesloten op een gezamenlijke rookgasafvoerbuis. Deze situaties – waarin er sprake is van een gecombineerde rookgasafvoer (hierna: CLV-systeem) – kunnen
levensgevaarlijk zijn voor zowel de bewoner als voor de buren. Vanwege dit gevaar gelden er, sinds de Gasketelwet die dit jaar volledig in werking is getreden, strenge(re) regels voor deze zogenoemde CLV-systemen.

Er mag bijvoorbeeld niet zomaar een nieuwe Cv-ketel worden geïnstalleerd als er sprake is van een ander type CLV-systeem, of een verouderd CLV-systeem, ook niet als de huidige Cv-ketel niet meer werkt. Hierdoor kan het in de praktijk dus helaas voorkomen dat de eigenaar/bewoner – voor een langere tijd – géén verwarming en géén warm water meer heeft (vanuit zijn Cv-installatie).

Vanuit de overheid wordt het onderwerp CLV-kanalen op verschillende manieren onder de aandacht gebracht. Zo heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een informatieblad uitgebracht voor eigenaren/bewoners van portiekwoningen, flats of appartementen waarin wordt gewaarschuwd voor de gevaren en waarin o.a. wordt aangegeven dat de VvE verantwoordelijk is voor het periodieke onderhoud en het eventueel vervangen van het CLV-systeem. Ook wordt er aan eigenaren/bewoners geadviseerd om het CLV-systeem bij de VvE onder de aandacht te brengen en om te vragen naar de ‘geschiktheidsverklaring’ van het CLV-systeem. In het informatieblad wordt het volgende gezegd over de verantwoordelijkheid van de eigenaar/bewoner en de VvE:

“Samen koolmonoxidevergiftiging voorkomen – wie is waarvoor verantwoordelijk?

• Als eigenaar-bewoner bent u er verantwoordelijk voor dat uw cv-ketel goed werkt. Dit betekent dat u de cv-ketel regelmatig (liefst jaarlijks) laat onderhouden en controleren door een gecertificeerd installatiebedrijf en dat u de ketel laat vervangen wanneer deze niet meer goed werkt. De keuze van het type ketel en het wel of niet correct laten functioneren van uw ketel heeft niet alleen invloed op de veiligheid en gezondheid in uw eigen huis, maar ook op die van uw buren. Daarom heeft u de ‘zorgplicht’ om de veiligheid en gezondheid van buren niet in gevaar te brengen en te zorgen voor goed onderhoud en correcte installatie van uw cv- ketel. Schakel daarvoor een gecertificeerd installatiebedrijf in. Met ingang van 1 april 2023 is dat ook verplicht.

• De vve is verantwoordelijk voor periodiek onderhoud en het eventueel vervangen van de gemeenschappelijke rookgasafvoer. Ook werkzaamheden aan gemeenschappelijke rookgasafvoeren moeten vanaf 1 april 2023 uitgevoerd worden door een daarvoor gecertificeerd bedrijf. Om dit onderhoud structureel aan te pakken kan de vve dit opnemen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Hiervoor wordt dan (jaarlijks) geld gereserveerd”

U kunt het betreffende informatieblad downloaden via deze link:

Wat mag er wel en wat mag er niet?

We merken dat het voor veel klanten onduidelijk is wat er wel of niet is toegestaan in hun situatie. In dit verband is het lastig dat het antwoord op deze vraag afhangt van de specifieke situatie. De (on)mogelijkheden en de toepasselijke regels moeten steeds per situatie worden beoordeeld. Dit
moet worden gedaan door een Gecertificeerde Installateur die niet alleen voldoende technische kennis in huis heeft, maar die ook voldoende kennis heeft van de toepasselijke regels en voorschriften. Binnen Groenebeek hebben we deze gecombineerde kennis in huis en daarom kunnen
we onze klanten heldere én gemotiveerde antwoorden geven op technische en juridische vragen rondom CLV-systemen en Cv-ketels. Mocht u eventueel vragen hebben over het inspecteren, onderhouden of vervangen een CLV-systeem, dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

Tot slot adviseren wij u – als u eigenaar/bewoner bent van een woning waarvan de Cv-ketel is aangesloten op een CLV-systeem – om contact op te nemen met uw VvE om (de staat van) het CLV-systeem te bespreken én om een geschiktheidsverklaring op te vragen, om de kans zo veel als mogelijk te beperken dat u (of een andere bewoner) op enig moment ‘in de kou’ komt te zitten.