Een veilige & betrouwbare groepenkast die voldoet aan alle eisen (NEN1010).

Voor het vervangen van uw groepenkast bent u bij Groenebeek Installatietechniek aan het juiste adres. Wilt u misschien elektrisch gaan koken? Of gebruikt u nog stoppen of verouderde zekeringen? Of heeft u extra groepen nodig in uw groepenkast? Of wilt u een nieuwe groepenkast  installeren om de kans op brand of elektrische schokken te minimaliseren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

De groepenkast in uw meterkast is het hart van uw elektrische installatie. Vanwege uw veiligheid en het goed functioneren van uw elektra installatie is het belangrijk dat uw groepenkast aan de eisen van de moderne tijd voldoet. Een nieuwe groepenkast dient te voldoen aan de technische voorschriften uit de NEN 1010. Daarin zijn diverse voorschriften voor goede & veilige installaties opgenomen.

Kort samengevat zijn aardlekschakelaars in de groepenkast van huisinstallaties verplicht. Ook mogen er maximaal 4 groepen worden aangesloten achter één aardlekschakelaar. Eveneens dient er een hoofdschakelaar aanwezig te zijn, waarmee de volledige installatie met één handeling kan worden uitgeschakeld. Ook dient er een aardingsvoorziening te zijn aangebracht.

Daarnaast dienen er voldoende groepen aanwezig te zijn om alle apparatuur veilig, en zo veel mogelijk gelijkmatig verdeeld, te kunnen aansluiten. Apparaten met een vermogen van meer dan 2000 watt – zoals een Quooker warmwaterkraan of een wasdroger – dienen daarbij op een aparte groep te worden aangesloten.

Ook zijn er belangrijke veiligheidsvoorschriften die betrekking hebben op het soort pvc-buizen, kabels en draden dat gebruikt mag worden. Verder dient uw groepenkast te zijn voorzien van een officiële zegel die uitsluitend door een Erkend Installateur (of Netbeheerder zoals Stedin) kan worden aangebracht.

Vraagt u zich af of uw groepenkast aan deze eisen voldoet? Of wilt u uw groepenkast laten uitbreiden of laten vervangen? Maak dan een afspraak met onze elektricien om uw elektrische installatie te beoordelen.

Let op: laat uw groepenkast installeren door een Erkend Installateur met zegelrecht, anders kunt u problemen krijgen met uw Netbeheerder (Stedin). Ook is de kans aanwezig dat uw verzekeraar niet uitkeert bij (brand)schade.

Erkend Installateur

Hoge klantwaardering 

Kwaliteit & Service

Offerte aanvragen

Wilt u een prijsopgave voor een nieuwe groepenkast ontvangen? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.

Wilt u meer informatie?
Wij kunnen ons voorstellen dat u misschien vragen heeft of meer wilt weten. Hieronder kunt u meer informatie lezen over de volgende onderwerpen:

 • Wat is de prijs van een nieuwe groepenkast?
 • Wanneer wordt een groepenkast vervangen?
 • Uit welke onderdelen bestaat een groepenkast?
 • Wat is de werkwijze bij het vervangen van een groepenkast?

Heeft u nog andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat is de prijs van een nieuwe groepenkast?

Het vervangen van een groepenkast is maatwerk. De prijs van een nieuwe groepenkast verschilt per situatie, omdat dit afhankelijk is van verschillende factoren en uw specifieke wensen, zoals:

 • Uw hoofdaansluiting. Vanuit de netbeheerder (in onze regio is dit Stedin) heeft u de beschikking over een bepaald type hoofdaansluiting. Dit kan een zogeheten ‘1 fase’ aansluiting zijn, die doorgaans maximaal 25 of 30 Ampère aan stroom kan leveren. Of dit kan een 3 fase aansluiting zijn, die meestal 3 x 25 Ampère aan stroom levert. Afhankelijk van de verwachtte stroomvraag van uw installatie, kiest u de juiste hoofdaansluiting.
 • Het aantal groepen in uw elektra installatie. In de groepenkast wordt de stroom verdeeld over meerdere groepen. Apparaten die relatief veel stroom gebruiken, zoals bijvoorbeeld een wasmachine, hebben meestal een eigen groep. Dit om te voorkomen dat er overbelasting en/of brand optreedt. Als u meer groepen nodig heeft, dan heeft dit ook een effect op de prijs.
 • Aanwezigheid van een beltrafo. Als u een elektrische voordeurbel heeft, dan dient er vaak een beltrafo te worden geïnstalleerd. Een beltrafo zorgt ervoor dat de stroom wordt omgezet naar zwakstroom (van 8, 12 of 25 volt).
 • Of u elektrisch kookt. Als u elektrisch wilt koken, dan heeft u vaak een aparte kookgroep nodig, of zelfs een verzwaarde (3 fasen) hoofdaansluiting. Kort samengevat worden met een kookgroep twee groepen gecombineerd tot een gezamenlijke groep, zodat uw kooktoestel voldoende vermogen krijgt.
 • De aanwezigheid van een aardingsvoorziening. Uw elektrische installatie moet goed geaard worden, om de kans op gevaarlijke situaties - zoals brand of elektrische schokken - zoveel mogelijk te beperken. Aarding wordt vaak aanbracht door middel van een zogeheten aardpen, die in de grond wordt geslagen. Bij het vervangen van een groepenkast kan blijken dat de aarding van uw installatie niet goed (meer) werkt, waardoor uw installatie niet veilig is.
 • Aanwezigheid van zonnepanelen. Indien uw zonnepanelen heeft, of wilt gaan installeren, dan dient uw groepenkast daar geschikt voor te zijn. Zonnepanelen dienen vakkundig en veilig te worden aangesloten, omdat er anders relatief snel zeer brandgevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
 • Fysieke ruimte in uw meterkast. Er dient voldoende ruimte in de meterkast te zijn (of te worden gemaakt), zodat de nieuwe groepenkast kan worden opgehangen. Een nieuwe groepenkast kan een grotere afmeting hebben, waardoor er andere apparatuur of aansluitingen in de meterkast verplaatst moeten worden. Ook kunnen bepaalde buizen of draden van de installatie verlengd moeten worden, of eventueel (deels) opnieuw moeten worden aangelegd.
 • Aanwezigheid van een groepenkaart. Indien u beschikt over een actuele groepenkaart, dan kan kost het minder tijd om te achterhalen op welke wijze uw elektrische installatie is ingedeeld. Als u niet (meer) beschikt over een actuele groepenkaart, dan kan het zijn dat er (aanvullend) onderzoek moet worden gedaan naar de installatie in de woning of het pand.
 • Uw toekomstige wensen. Als u in de (nabije) toekomst een uitbreiding van uw elektrische installatie verwacht, dan is het verstandig om daar alvast zo veel mogelijk rekening mee te houden bij het installeren van een groepenkast. Vanuit de technische voorschriften (NEN1010) dient er ook rekening gehouden te worden met verwacht toekomstig gebruik.

Bij het opstellen van een offerte voor een nieuwe groepenkast dient er met diverse factoren rekening te worden gehouden. De precieze prijs van een nieuwe groepenkast hangt daarom af van uw situatie. Meer weten? Neem contact op.

Bij het installeren van een nieuwe groepenkast dragen wij ook zorg voor een actuele groepenkaart. Met een groepenkaart heeft u inzicht in de verdeling van uw groepen. Hierdoor kan er bijvoorbeeld in geval van storingen of bij het aanpassen van uw installatie veiliger en efficiënter worden gewerkt. 

Groenebeek Installatietechniek beschikt over zegelrecht (vanuit Stedin) en mag na het vervangen van de groepenkast een officiële zegel aanbrengen. Zodoende kan de groepenkast veilig en geheel afgerond aan u worden opgeleverd.

zonnepanelen op dak

Wanneer wordt een groepenkast vervangen?

Er zijn verschillende situaties waarin, en redenen waarom, het verstandig of zelfs noodzakelijk is om uw groepenkast te vervangen. Bijvoorbeeld:

 • U wilt extra groepen aan uw installatie toevoegen. Bijvoorbeeld in de situatie waarin u meer apparatuur – zoals een Quooker warmwaterkraan, een vaatwasser of een oven – wilt aansluiten op uw elektrische installatie. Of bijvoorbeeld als u graag uw wasmachine en droger naar een andere ruimte – zoals een zolder – wilt verplaatsen en deze tegelijkertijd wilt kunnen gebruiken. In de praktijk komt het vaak voor dat de installatie niet meer voldoet aan het gebruik en dat er veel met verlengsnoeren wordt gewerkt, als gevolg waarvan er meer risico is op overbelasting en brand.
 • U bent aan het verbouwen. Als er een nieuwe woning wordt gekocht of uw bestaande woning wordt gerenoveerd, dan komt het vaak voor dat de groepenkast wordt vervangen. Dit om de elektrische installatie aan te passen aan de actuele veiligheidsnomen en de eisen & verwachtingen van deze tijd. Vaak is het verstandig om ook uw groepenkast te vervangen, als u toch al bezig bent met het opknappen van uw woning, of als u al verwacht dat u in de toekomst uw installatie wilt uitbreiden.
 • U wilt elektrisch gaan koken. Een elektrisch kooktoestel (met meer dan twee kookplaten) kan meestal niet op één groep worden aangesloten. Dit omdat er vaak meer dan 2400 Watt aan vermogen nodig is. Als u elektrisch wilt koken, dan dienen hiervoor doorgaans twee extra groepen te worden gemaakt. Als dit niet goed in uw huidige groepenkast past, dan is het veelal verstandig om de gehele kast te vervangen.
 • U wilt een laadpaal installeren. Als u elektrisch wilt rijden, dan is het begrijpelijk dat u thuis uw elektrische auto wilt kunnen opladen. Het opladen van de accu van uw auto kost echter relatief veel vermogen en uw groepenkast dient daarvoor geschikt te zijn. Als er bijvoorbeeld een onjuiste keuze wordt gemaakt, dan kan het zijn dat uw auto niet snel genoeg kan opladen, of dat er overbelasting in uw installatie optreedt.
 • U wilt zonnepanelen installeren. Als u zonnepanelen wilt aanbrengen of als u uw installatie alvast wilt voorbereiden daarvoor, dan is het aan te raden om de staat van uw groepenkast te laten beoordelen. Het kan zijn dat uw groepenkast moet worden vervangen, omdat anders uw zonnepanelen niet veilig aangesloten kunnen worden.
 • U heeft last van een stroomstoring. Een stroomstoring kan worden veroorzaakt door een probleem in uw groepenkast, zoals een kapotte aardlekschakelaar. In uw groepenkast bevinden zich onderdelen die beveiligen tegen gevaarlijke situaties. In geval van kortsluiting zal een goed werkende groepenkast bijvoorbeeld de stroom afsluiten. Na onderzoek van een storing kan blijken dat het niet zinvol meer is om alleen bepaalde onderdelen te vervangen, maar dat uw gehele groepenkast aan vervanging toe is.
 • U heeft last van brand of smelten. Er kunnen brandgevaarlijke situaties optreden als gevolg van een probleem in uw groepenkast of elektrische installatie. Een slecht functionerende installatie kan al snel leiden tot brand of smelten. Daarom is het belangrijk dat uw groepenkast goed werkt en de beveiliging op tijd in werking treedt, om te voorkomen dat er brand optreedt. Ook in uw groepenkast kan er brand ontstaan, waardoor deze vervangen moet worden.
 • U wilt investeren in uw woning of pand. Elektrische installaties hebben onderhoud nodig en soms is het verstandig om groot onderhoud te laten uitvoeren, door bijvoorbeeld de groepenkast te laten vervangen. Het komt regelmatig voor dat er bewust voor wordt gekozen om de groepenkast te laten vervangen, als een investering in de waarde van de woning en als een preventieve investering in de veiligheid van de bewoners of de gebruikers. 

Deze voorbeelden laten zien dat er verschillende situaties zijn waarin het gewenst of zelfs noodzakelijk is om uw groepenkast te laten vervangen. Het installeren van een nieuwe groepenkast is een investering in uw veiligheid en draagt bij aan het voorkomen van problemen zoals stroomuitval of brand.

Bij het uitbreiden of vervangen van uw groepenkast houden wij rekening met de actuele technische regels die zijn vastgelegd in de NEN 1010.

Het installeren van een groepenkast dient vanwege uw veiligheid professioneel te worden uitgevoerd. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

Werkwijze bij het vervangen van een groepenkast

Groenebeek Installatietechniek gaat professioneel en zorgvuldig te werk bij het installeren van een nieuwe groepenkast. Afhankelijk van uw situatie en uw wensen wordt er vooraf een inspectie gedaan en zal onze elektricien, in overleg, bepalen wat de mogelijkheden & wensen zijn. Bij het daadwerkelijk installeren van een CV ketel gaan wij, kort samengevat, als volgt te werk:

 • Stroom afsluiten. Eerst zal er gevraagd worden of u bepaalde apparaten wilt uitzetten, zoals uw computer en uw koelkast. Daarna zal de installatie spanningsloos gemaakt worden. Dit gebeurt door de hoofdzekering(en) eruit te draaien. Daarna kan onze elektricien veilig aan het werk.
 • Oude groepenkast demonteren. Als de stroom is afgesloten, zal de monteur de oude groepenkast demonteren. Hierbij moet voorzichtig worden gewerkt om het risico te beperken dat er schade optreedt.
 • Leidingwerk en draden aanpassen. Indien nodig zal het leidingwerk aangepast moeten worden, zodat de leidingen goed aansluiten op de nieuwe groepenkast. Afhankelijk van de situatie zullen er soms ook draden moeten worden verlegd of nieuwe draden getrokken moeten worden, bijvoorbeeld omdat de draden te kort of beschadigd zijn.
 • Nieuwe groepenkast monteren. Als het leidingwerk en de draden op de juiste plaats aanwezig zijn, dan kan de nieuwe (lege) groepenkast gemonteerd worden. De kast moet stevig worden vastgezet. Ook moet deze op een zo goed mogelijk bereikbare plaats worden gemonteerd, ook om in de toekomst onderhoud te kunnen uitvoeren.
 • Onderdelen installeren. Nadat de nieuwe kast is opgehangen, dienen de verschillende onderdelen van de groepenkast te worden geplaatst en aangesloten. De hoofdschakelaar moet worden aangesloten op aardlekschakelaars. Deze schakelaars moeten vervolgens worden verbonden met de individuele automaten (groepen). Daarna dienen deze automaten te worden aangesloten op de bedrading van de verschillende onderdelen van de installatie in de woning of het pand. Eveneens dient de aardrail in de groepenkast te worden aangesloten op de aardingsvoorziening. Vervolgens moet de hoofdleiding worden aangesloten op de hoofdschakelaar. Verder dient de groepenkast vakkundig en netjes te worden afgewerkt en afgesloten.
 • Stroom aansluiten. Als de nieuwe groepenkast helemaal is geïnstalleerd, dan kan de hoofdzekering weer vakkundig worden aangesloten. Hiermee komt er weer spanning op de installatie te staan. De monteur zal vervolgens enkele testen uitvoeren om de werking te controleren.
 • Zegel aanbrengen. Als de installatie goed en veilig is geïnstalleerd, zal de monteur de hoofdaansluiting weer voorzien van een zegel. Deze zegel wordt vereist vanuit de netbeheerder en vanuit verzekeraars.

Afsluitend zal de elektricien een groepenverklaring opstellen. Deze groepenverklaring zal u later toegezonden krijgen. Wij adviseren om deze groepenverklaring in de meterkast te bewaren.

Let op: tijdens de werkzaamheden kunt u tijdelijk geen gebruik maken van elektriciteit. Hierdoor heeft u waarschijnlijk ook geen werkende cv installatie en geen warm water. U kunt ervoor kiezen om vooraf uw telefoon of laptop op te laden en om bij lagere temperaturen alvast een deken klaar te leggen.

"Onze stroom viel uit door een probleem in de stoppenkast. Gelukkig kon Groenebeek snel een nieuwe groepenkast installeren. Super snel en professoneel opgelost!"

Familie Van 't Hoff

Rotterdam

" Onze groepenkast moest worden uitgebreid met 3 extra groepen. Vanwege de verzekering wilden we dit door een Erkend Installateur laten uitvoeren. Is nu goed geregeld."

Dhr. A.J. Bakker

Ridderkerk

"We wilden elektrisch koken en daarom hebben we onze groepenkast laten vervangen door Groenebeek. Inzichtelijke offerte en een goede prijs-kwaliteitsverhouding."

Mw. De Jong

Barendrecht

Like us on 

© Groenebeek installatietechniek BV