Klachtbehandeling

Groenebeek Installatietechniek BV gaat serieus om met eventuele klachten. Hieronder leggen wij u meer uit over het klachtbeleid dat Groenebeek hanteert.

Klachtenbeleid
Wij doen elke dag ons best om onze klanten tevreden te stellen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht bij ons wilt indienen. Wij willen graag van u weten waarom u niet tevreden bent, zodat wij kunnen zoeken naar een oplossing en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

U kunt uw klacht schriftelijk of via e-mail bij ons indienen. Bij klachten vragen wij u vriendelijk om uw situatie duidelijk te beschrijven. Wij zullen uw klacht serieus in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk voorzien van een reactie. Als na onderzoek blijkt dat uw klacht gegrond is, dan zullen we samen met u naar een passende oplossing voor uw situatie zoeken. 

Na binnenkomt wordt een klacht geregistreerd en zal de betreffende medewerker u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen, voorzien van een inhoudelijke reactie. Als u tevreden bent met deze reactie, dan is uw klacht voor ons afgehandeld.

Mocht uw klacht onverhoopt niet zijn opgelost, dan wordt uw klacht in behandeling genomen door de manager, die de situatie en eventuele oplossingen met u kan bespreken. 

Het is vervelend als u een klacht wilt indienen, maar wij streven er eveneens naar om te leren hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Like us on 

© Groenebeek installatietechniek BV